Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη-εγγεγραμμένου χρήστη και υπεύθυνος ελέγχου για την επεξεργασία των δεδομένων του στην ηλεκτρονική σελίδα υπηρεσιών του www.babyclicknow.gr είναι η εταιρία με την επωνυμία ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, η οποία εδρεύει στο Ναύπλιο και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.: 047582521 της Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ.

Ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης αναγνωρίζει τα εξής: Η επεξεργασία των δεδομένων του όπως περιγράφεται κατωτέρω στηρίζεται στις εξής νομικές βάσεις:

 • Εκτέλεση παραγγελίας: Προκειμένου επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του www.babyclicknow.gr είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τον επισκέπτη/εγγεγραμμένο χρήστη-πελάτη κατά την εγγραφή και την καταχώριση της παραγγελίας του στην φόρμα καταχώρισης της παραγγελίας και η καταγραφή των συναλλαγών του.

Σκοπός της βασικής αυτής επεξεργασίας των δεδομένων είναι η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας με όλες τις επιπλέον διαδικασίες που μπορεί να χρειαστούν (επικοινωνία, ενημέρωση κατάστασης της παραγγελίας, τόπος παράδοσης της παραγγελίας, επιβεβαίωση/ταυτοποίηση του χρήστη-πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, κ.α.).

Η εταιρία με την επωνυμία ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ διατηρεί επίσης το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του χρήστη εφόσον συναινέσει για αυτό. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τα προϊόντα της ή/και προσφορές ή/και διαγωνισμούς, την επικοινωνία για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της προς τα μέλη της καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες της και την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών.

 • Συγκατάθεση – συναίνεση: Ο εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης καλείται να δώσει την ειδική, ξεκάθαρη και ελεύθερη συγκατάθεση του στην εξατομικευμένη ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη με σκοπό την αποστολή σε αυτόν εμπορικής επικοινωνίας με προσωποποιημένες προσφορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ανάλογα με τις προτιμήσεις του με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ώστε ο εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης να μπορεί να λαμβάνει εξατομικευμένες ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία με την επωνυμία ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ που θα ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ και τις προτιμήσεις του.

Ο χρήστης υποχρεούται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα για προβολή, διόρθωση και επικαιροποίηση και οφείλει να το γνωστοποιεί το συντομότερο στην εταιρία ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Επεξεργασία και είδος προσωπικών δεδομένων Δικαιώματα επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών

α) Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Η εταιρία ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του και στην παραγγελία του στην φόρμα καταχώρισης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Ο χρήστης/πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει 2 τρόπους για να διεκπεραιώσει μία ηλεκτρονική παραγγελία και να δηλώσει τα προσωπικά του δεδομένα:

 1. Ως επισκέπτης: στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την διεκπεραίωση της παραγγελίας και θα διαγράφουν αυτόματα μετά από διάστημα ενός μήνα. Μόνο κατόπιν συναίνεσης του πελάτη τα δεδομένα του θα χρησιμοποιηθούν έπειτα για προωθητικούς σκοπούς. Τα δεδομένα πραγματοποίησης της συναλλαγής θα κρατηθούν για φορολογικούς λόγους.
 2. Ως εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος: Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης/χρήστης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται στα αρχεία της εταιρείας για (δέκα) 10 χρόνια ή μέχρι αυτός να ζητήσει την διαγραφή τους.

Είδος Προσωπικών Δεδομένων

Το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η εταιρία είναι τα απολύτως αναγκαία για τον εκάστοτε σκοπό που επιδιώκουμε. Πιο συγκεκριμένα ενδέχεται να συλλέγουμε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα παρακάτω:.

 • το πλήρες ονοματεπώνυμο
 • η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων
 • η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
 • τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο)
 • ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας
 • η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη.

Με στόχο την εξατομικευμένη ανάλυση του πελάτη για αποστολή εμπορικής επικοινωνίας και διαφόρων προσωποποιημένων ενεργειών επεξεργάζεται επίσης:

– Προϊόντα που έχει αγοράσει στο www.babyclicknow.gr

– Συχνότητα επισκέψεων στο www.babyclicknow.gr

– Προϊόντα που έχει βάλει στο καλάθι του ή στην λίστα αγαπημένων στο www.babyclicknow.gr

– Δημογραφικά στοιχεία που έχει δηλώσει στο www.babyclicknow.gr

– Έτη παραμονής του ως εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης στο www.babyclicknow.gr

– Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες

– Δαπάνη που πραγματοποιήθηκε κατά την αγορά στο www.babyclicknow.gr

– Ιστορικό παραγγελιών στο

Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο ο χρήστης έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρία ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της εταιρίας ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας με τις τράπεζες που έχει αναλάβει τη διαδικασία της πληρωμής.

Αποδέκτες Δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη είναι ή δύνανται να είναι:

 1. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της εταιρίας ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 2. Οι φορολογικές αρχές και οι τραπεζικές αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου

iii. Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου, αποθήκευση και διαχείριση παραγγελιών, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, υπηρεσίας (ταχυ)μεταφοράς ή ομαδικής αποστολής προϊόντων, υπηρεσίες εγκατάστασης προϊόντων και υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων πωλήσεων, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου και τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρία ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

H εταιρία με την επωνυμία ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ καταβάλει κάθε προσπάθεια με στόχο να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών ώστε να αποτρέπουν την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών-πελατών της που επεξεργάζονται και διαθέτουν και εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τρόπο που είναι σύννομος και τα προστατεύουν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ).

Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Κάθε χρήστης έχει τα δικαιώματα που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία:

i) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του

ii) το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών του δεδομένων,

iii) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, και

iv) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του

Τα ως άνω δικαιώματα του το μέλος μπορεί να ασκήσει ως εξής:

Για το δικαίωμα/υποχρέωση πρόσβασης και διόρθωσης/συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες-πελάτες του www.babyclicknow.gr να δουν, διορθώσουν/συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο www.babyclicknow.gr στο menu «λογαριασμός».

Για το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες-πελάτες να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα υποβάλλοντας γραπτή αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@babyclicknow.gr

Το μέλος έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων εκτελείται με βάση τη συγκατάθεση του, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να γίνει με την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@babyclicknow.gr

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη η εταιρία με την επωνυμία ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση o εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της εταιρείας.

Η διαγραφή του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη του www.babyclicknow.gr μπορεί να γίνει μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο www.babyclicknow.gr στο menu «λογαριασμός» πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο.

Η εν λόγω υπηρεσία δεν απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, συνεπώς η εταιρεία δε θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους, αναλαμβάνει δε να ενημερώνει τους χρήστες της για τυχόν τροποποιήσεις μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα δεδομένα του καθώς και την επεξεργασία και προστασία τους ο εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης δύναται να απευθύνεται στην εταιρία ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ στο email:info@babyclicknow.gr και στην τηλεφωνική γραμμή 27520 25800 – 26400 και εφόσον δεν θεωρεί ότι ικανοποιείται από την απάντηση του ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 210- 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr).

Η εταιρία με την επωνυμία ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στους παρόντες όρους χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, ρητή συγκατάθεσή του.

X
To top
espa